• Odwiedziło nas: 269139 osób
  • Do końca roku: 151 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!! dni

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA

Drodzy Rodzice,


Zamieszamy dla Państwa list Pani Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zawierający prośbę o wywieszenie w szkołach plakatu informacyjnego dla Państwa oraz wspomniany plakat. Dotyczy on zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową.


Jest tu także zawarta informacja dotycząca harmonogramu reformy w kolejnych latach.


Zapraszamy do lektury.
Drodzy Uczniowie!

Lista podręczników do klasy II i III została umieszczona w zakładce DLA UCZNIÓW.

Zapraszamy!
Kiermasz Podręczników

22 czerwca (poniedziałek) o godzinie 13.00 w holu szkoły odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Zapraszamy!

Ogłoszenie wyników konkursu na logo Powiatowego Konkursu o Zdrowiu

 

Pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej w Świdnicy oraz nauczyciel plastyk dokonali oceny prac konkursowych nadesłanych w ramach Powiatowego Konkursu na Logo Powiatowego Konkursu o Zdrowiu. Poniżej zamieszczany nazwiska uczniów zwycięzców:

I miejsce – Dominika Siekierzyńska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach;

II miejsce – Katarzyna Pszonka – uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie;

III miejsce – Agata Wróbel – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach;

Wyróżnienia:

Patryk Rychel - uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie;

Adrianna Niziołek - uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach.

Gratulujemy!

 

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

Wakacyjna kartka z kalendarza
czytaj więcej

________________________________


"DWÓJKA" - DOLNOŚLĄSKĄ e-SZKOŁĄ!

 

SZKOŁĄ NOWYCH TECHNOLOGII

 

SZKOŁĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

________________________________

Ubezpieczenie uczniów
w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

rok szkolny 2014/2015

 

Początek od­po­wie­dzial­no­ści Polisa Życie S.A.

Od­po­wie­dzial­ność w sto­sunku do ubez­pie­czo­nych uczniów roz­po­częła się dnia 1 wrze­śnia 2014 roku i trwa do 31 sierp­nia 2015 roku.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 go­dziny na dobę za­równo w cza­sie po­bytu ucznia w szkole jak i poza nią. Ochroną ubez­pie­cze­niową ob­jęte są zda­rze­nia po­wstałe za­równo w kraju jak i poza jego gra­ni­cami. Ubezpieczenie obej­muje też na­stęp­stwa nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków pod­czas wy­cie­czek szkolnych.

UBEZPIECZENIE - PZU
czytaj więcej
  • OBIADY

Szanowni Rodzice!

 

Od 1 października 2014 r. ruszyły obiady w naszej szkolnej stołówce.

 

Dzieci zapisane przez Państwa na listę u Pań ze świetlicy, nie płacą za obiady indywidualnie.

Opłaty za te obiady będą Państwo uiszczać pod koniec miesiąca na KONTO BANKOWE:

 

 

 

WBK BANK ZACHODNI S.A. ŚWIEBODZICE

 

72 1090 2356 0000 0006 0000 7970

 

 

 

LUB GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

 


 Panie ze świetlicy, zgodnie z listą zapisów, będą przekazywać Państwu drogą pisemną (zeszyt kontaktów) informacje o ilości spożytych przez Państwa dziecko obiadów oraz sumę pieniędzy jaką będzie należało przelać na konto.

 

Ponadto każdy inny uczeń nie zapisany na w/w listę będzie mógł spożyć posiłek na stołówce, płacąc indywidualnie przy okienku.

  

 

K.Nabielec

 

BAR „SMAKOSZ”

OBIADY
  • UWAGA! NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW!

UWAGA! UWAGA!


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DŁUGOŚCI PRZERW DO MOŻLIWOŚCI  KORZYSTANIA Z OBIADÓW W NASZEJ SZKOLNEJ STOŁÓWCE, WPROWADZA SIĘ


NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW OD WTORKU, 7.10.2014r.: 

NR LEKCJI

GODZ.

1. LEKCJA

godz. 8:00 – 8:45

2. LEKCJA

godz. 8:55 – 9:40

3. LEKCJA

godz. 9:50 – 10:35

4. LEKCJA

godz. 10:50 – 11:35

5. LEKCJA

godz. 11:45 – 12:30

6. LEKCJA

godz. 12:40 – 13:25

7. LEKCJA

godz. 13:40 – 14:25

8. LEKCJA

godz. 14:35 – 15:20

9. LEKCJA

godz. 15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

 

 


| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma