• Odwiedziło nas: 215835 osób
  • Do końca roku: 38 dni
  • Do wakacji: 208 dni

58-160 Świebodzice
ul. Mieszka Starego 4
Tel: 074 666-96-22, Fax: 074 666-96-22

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: Strona główna » STRONA GŁÓWNA

 

________________________________


"DWÓJKA" - DOLNOŚLĄSKĄ e-SZKOŁĄ!

 

SZKOŁĄ NOWYCH TECHNOLOGII

 

SZKOŁĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

________________________________

Ubezpieczenie uczniów
w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

rok szkolny 2014/2015

 

Początek od­po­wie­dzial­no­ści Polisa Życie S.A.

Od­po­wie­dzial­ność w sto­sunku do ubez­pie­czo­nych uczniów roz­po­częła się dnia 1 wrze­śnia 2014 roku i trwa do 31 sierp­nia 2015 roku.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 go­dziny na dobę za­równo w cza­sie po­bytu ucznia w szkole jak i poza nią. Ochroną ubez­pie­cze­niową ob­jęte są zda­rze­nia po­wstałe za­równo w kraju jak i poza jego gra­ni­cami. Ubezpieczenie obej­muje też na­stęp­stwa nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków pod­czas wy­cie­czek szkolnych.

czytaj więcej
  • OBIADY

Szanowni Rodzice!

 

Od 1 października 2014 r. ruszyły obiady w naszej szkolnej stołówce.

 

Dzieci zapisane przez Państwa na listę u Pań ze świetlicy, nie płacą za obiady indywidualnie.

Opłaty za te obiady będą Państwo uiszczać pod koniec miesiąca na KONTO BANKOWE:

 

 

 

WBK BANK ZACHODNI S.A. ŚWIEBODZICE

 

72 1090 2356 0000 0006 0000 7970

 

 

 

LUB GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

 


 Panie ze świetlicy, zgodnie z listą zapisów, będą przekazywać Państwu drogą pisemną (zeszyt kontaktów) informacje o ilości spożytych przez Państwa dziecko obiadów oraz sumę pieniędzy jaką będzie należało przelać na konto.

 

Ponadto każdy inny uczeń nie zapisany na w/w listę będzie mógł spożyć posiłek na stołówce, płacąc indywidualnie przy okienku.

  

 

K.Nabielec

 

BAR „SMAKOSZ”

  • UWAGA! NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW!

UWAGA! UWAGA!


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DŁUGOŚCI PRZERW DO MOŻLIWOŚCI  KORZYSTANIA Z OBIADÓW W NASZEJ SZKOLNEJ STOŁÓWCE, WPROWADZA SIĘ


NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW OD WTORKU, 7.10.2014r.: 

NR LEKCJI

GODZ.

1. LEKCJA

godz. 8:00 – 8:45

2. LEKCJA

godz. 8:55 – 9:40

3. LEKCJA

godz. 9:50 – 10:35

4. LEKCJA

godz. 10:50 – 11:35

5. LEKCJA

godz. 11:45 – 12:30

6. LEKCJA

godz. 12:40 – 13:25

7. LEKCJA

godz. 13:40 – 14:25

8. LEKCJA

godz. 14:35 – 15:20

9. LEKCJA

godz. 15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

 

 


OFERTA EDUKACYJNA

Publicznego Gimnazjum nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

w Świebodzicach

 

 

 

DROGI RODZICU!!!


Rozumiemy dylematy związane z wyborem Szkoły dla Dziecka, dlatego staramy się tworzyć szkołę, do której bez obaw możesz wysłać Swoje Dziecko. W naszej szkole każdemu uczniowi zapewniamy możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności, zdobywania wiedzy w przyjaznej atmosferze, a także bezpieczeństwo i opiekę. Wam -Rodzicom gwarantujemy m.in. poprzez e-dziennik systematyczną informację na temat postępów dziecka w nauce, zachowania, uczęszczania na zajęcia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą,

która uwzględnia potrzeby i zainteresowania młodzieży gimnazjalnej.

 

 

 

Każdemu Uczniowi zapewniamy:


czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl