• Odwiedziło nas: 236754 osób
  • Do końca roku: 274 dni
  • Do wakacji: 86 dni

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA

60. Dolnośląski Konkurs Recytatorski


Publiczne Gimnazjum nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach


Organizatorem


ELIMINACJI POWIATOWYCH

60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego

 

Serdecznie zapraszamy GIMNAZJALISTÓW z POWIATU ŚWIDNICKIEGO

do udziału w eliminacjach powiatowych 60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, których organizatorem w roku 2015 będzie

Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach.

 

 

            Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.  Po przeprowadzeniu etapów szkolnych i gminnych (wg nadrzędnych ustaleń) odbędą się eliminacje powiatowe.

 

W eliminacjach gminnych jury typuje po trzech uczestników konkursu (w kategoriach: recytacja i poezja śpiewana).

 

Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadsyłać do 17 marca 2015r.

 

Organizatorzy nie uwzględniają żadnych zmian po nadesłaniu karty uczestnika konkursu (po wcześniejszym etapie).

 

            Eliminacje powiatowe 60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się 30 marca 2015 r.  o godzinie 11. 00 w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach.

 

Adres:

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

ul. Wolności 13, Świebodzice

 

Osobą odpowiedzialną za organizację eliminacji powiatowych 60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego jest Małgorzata Chojda-Ozga (tel. 74 666 96 22, Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach).

 

Poniżej pliki do pobrania:


Karta zgłoszenia oraz  regulamin konkursu

Małgorzata Chojda-Ozga

 

Prima Aprilis

 

"Wiecie, co było pierwszego kwietnia? Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb, W niebie fruwała krowa stuletnia, A na topoli świergotał karp. Żyrafa miała króciutką szyję, Lwią grzywą groźnie potrząsał paw, Wilk do jagnięcia wołał: "Niech żyje!", A zając przebył ocean wpław.

 

Kartka z kalendarza 01-04-2015
czytaj więcej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH WRAZ Z RODZICAMI NA  

DRZWI OTWARTE

POD HASŁEM: INTERAKTYWNE SPOTKANIA W „DWÓJCE”

18 MARCA 2015 (ŚRODA)

O GODZ. 17:00

W HOLU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŚWIEBODZICACH

PRZY UL. MIESZKA STAREGO 4 (Osiedle Piastowskie)

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Świebodzicach

czytaj więcej

________________________________


"DWÓJKA" - DOLNOŚLĄSKĄ e-SZKOŁĄ!

 

SZKOŁĄ NOWYCH TECHNOLOGII

 

SZKOŁĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

________________________________

Ubezpieczenie uczniów
w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

rok szkolny 2014/2015

 

Początek od­po­wie­dzial­no­ści Polisa Życie S.A.

Od­po­wie­dzial­ność w sto­sunku do ubez­pie­czo­nych uczniów roz­po­częła się dnia 1 wrze­śnia 2014 roku i trwa do 31 sierp­nia 2015 roku.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 go­dziny na dobę za­równo w cza­sie po­bytu ucznia w szkole jak i poza nią. Ochroną ubez­pie­cze­niową ob­jęte są zda­rze­nia po­wstałe za­równo w kraju jak i poza jego gra­ni­cami. Ubezpieczenie obej­muje też na­stęp­stwa nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków pod­czas wy­cie­czek szkolnych.

UBEZPIECZENIE - PZU
czytaj więcej
  • OBIADY

Szanowni Rodzice!

 

Od 1 października 2014 r. ruszyły obiady w naszej szkolnej stołówce.

 

Dzieci zapisane przez Państwa na listę u Pań ze świetlicy, nie płacą za obiady indywidualnie.

Opłaty za te obiady będą Państwo uiszczać pod koniec miesiąca na KONTO BANKOWE:

 

 

 

WBK BANK ZACHODNI S.A. ŚWIEBODZICE

 

72 1090 2356 0000 0006 0000 7970

 

 

 

LUB GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

 


 Panie ze świetlicy, zgodnie z listą zapisów, będą przekazywać Państwu drogą pisemną (zeszyt kontaktów) informacje o ilości spożytych przez Państwa dziecko obiadów oraz sumę pieniędzy jaką będzie należało przelać na konto.

 

Ponadto każdy inny uczeń nie zapisany na w/w listę będzie mógł spożyć posiłek na stołówce, płacąc indywidualnie przy okienku.

  

 

K.Nabielec

 

BAR „SMAKOSZ”

OBIADY
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma