• Odwiedziło nas: 275879 osób
  • Do końca roku: 118 dni
  • Do wakacji: 294 dni

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA

Uwaga!

W poniedziałek, 7 września, zapraszamy Rodziców uczniów klas I do wypożyczenia podręczników i zeszytów ćwiczeń w bibliotece szkolnej (II piętro) w godzinach 11.00 - 17.00.Drodzy Rodzice Uczniów klas ISmile

Termin wypożyczenia zestawu podręczników i ćwiczeń zostanie wkrótce podany. Wydawnictwo nie przysłało jeszcze wszystkich podręczników.
Uwaga!

1 września, po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016, UCZNIOWIE KLAS I, przystąpią do napisania testu z języka angielskiego, na podstawie którego zostaną przydzieleni do odpowiednio zaawansowanych grup językowych.

Prosimy o przyniesienie przyborów do pisania!DRODZY UCZNIOWIE! DRODZY RODZICE!


NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 !ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!


WTOREK, 01.09.2015 r.


godz. 8:00 Msza św. w kościele św. Brata Alberta


godz. 9:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 - hala sportowa

Uwaga! godz.8:45 spotkanie w klasach wychowawczych oraz wspólne przejście na halę sportową.


Do miłego zobczenia! [:)]

Dyrekcja Szkoły

Drodzy Rodzice,


Zamieszamy dla Państwa list Pani Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zawierający prośbę o wywieszenie w szkołach plakatu informacyjnego dla Państwa oraz wspomniany plakat. Dotyczy on zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową.


Jest tu także zawarta informacja dotycząca harmonogramu reformy w kolejnych latach.


Zapraszamy do lektury.
Drodzy Uczniowie!

Lista podręczników do klasy II i III została umieszczona w zakładce DLA UCZNIÓW.

Zapraszamy!


 

Dzień Ludzi Robiących Karierę w Gazecie

 

Dzisiejszy dzień dedykujemy wszystkim, którzy mają lekkie pióro i potrafią w niezwykły sposób żonglować słowami. W podziękowaniu za każdy tekst, który napisaliście, aby zmusić nas do zastanowienia się nad wszelakimi aspektami codzienności! :)

Kartka z kalendarza 04-09-2015
czytaj więcej

________________________________


"DWÓJKA" - DOLNOŚLĄSKĄ e-SZKOŁĄ!

 

SZKOŁĄ NOWYCH TECHNOLOGII

 

SZKOŁĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

________________________________

Ubezpieczenie uczniów
w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

rok szkolny 2014/2015

 

Początek od­po­wie­dzial­no­ści Polisa Życie S.A.

Od­po­wie­dzial­ność w sto­sunku do ubez­pie­czo­nych uczniów roz­po­częła się dnia 1 wrze­śnia 2014 roku i trwa do 31 sierp­nia 2015 roku.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 go­dziny na dobę za­równo w cza­sie po­bytu ucznia w szkole jak i poza nią. Ochroną ubez­pie­cze­niową ob­jęte są zda­rze­nia po­wstałe za­równo w kraju jak i poza jego gra­ni­cami. Ubezpieczenie obej­muje też na­stęp­stwa nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków pod­czas wy­cie­czek szkolnych.

UBEZPIECZENIE - PZU
czytaj więcej
  • OBIADY

Szanowni Rodzice!

 

Od 1 października 2014 r. ruszyły obiady w naszej szkolnej stołówce.

 

Dzieci zapisane przez Państwa na listę u Pań ze świetlicy, nie płacą za obiady indywidualnie.

Opłaty za te obiady będą Państwo uiszczać pod koniec miesiąca na KONTO BANKOWE:

 

 

 

WBK BANK ZACHODNI S.A. ŚWIEBODZICE

 

72 1090 2356 0000 0006 0000 7970

 

 

 

LUB GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

 


 Panie ze świetlicy, zgodnie z listą zapisów, będą przekazywać Państwu drogą pisemną (zeszyt kontaktów) informacje o ilości spożytych przez Państwa dziecko obiadów oraz sumę pieniędzy jaką będzie należało przelać na konto.

 

Ponadto każdy inny uczeń nie zapisany na w/w listę będzie mógł spożyć posiłek na stołówce, płacąc indywidualnie przy okienku.

  

 

K.Nabielec

 

BAR „SMAKOSZ”

OBIADY
  • UWAGA! NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW!

UWAGA! UWAGA!


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DŁUGOŚCI PRZERW DO MOŻLIWOŚCI  KORZYSTANIA Z OBIADÓW W NASZEJ SZKOLNEJ STOŁÓWCE, WPROWADZA SIĘ


NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW OD WTORKU, 7.10.2014r.: 

NR LEKCJI

GODZ.

1. LEKCJA

godz. 8:00 – 8:45

2. LEKCJA

godz. 8:55 – 9:40

3. LEKCJA

godz. 9:50 – 10:35

4. LEKCJA

godz. 10:50 – 11:35

5. LEKCJA

godz. 11:45 – 12:30

6. LEKCJA

godz. 12:40 – 13:25

7. LEKCJA

godz. 13:40 – 14:25

8. LEKCJA

godz. 14:35 – 15:20

9. LEKCJA

godz. 15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

 

 


| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma