• Odwiedziło nas: 249749 osób
  • Do końca roku: 222 dni
  • Do wakacji: 34 dni

STRONA GŁÓWNA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA


Apel o pomoc

 

Stowarzyszenie Nepalczyków w Polsce (Non-Resident Nepalese in Poland skrótem NRN-PL) organizuje akcję zbierania pomocy ofiarom trzęsienia ziemi, które miało miejsce   w dniu  25 kwietnia 2015r.  w Nepalu.

 

Jest juz ponad siedem tysięcy ofiar śmiertelnych i nadal ta liczba rośnie. Około czternaście tysięcy osób jest rannych i  prawie 10 milionów ludzi jest bez dachu nad głową . Jest ogromne zniszczenie budynków, dróg i zabytków. Brakuje wody i jedzenia.

 

 Bądźmy solidarni z ludźmi w tragedii  jednego z najpiękniejszych  górzystych  krajów  świata.  W takiej sytuacji każdy grosz jest na wagę złota. Dzięki dobrej woli człowieka, Ci ludzie mogą żyć, a kraj może się odbudować na nowo.

 

Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie : Non-Resident Nepalese in Poland

ul. Księcia Bolka 26/7

58-160 Świebodzice

nr konta bankowego 27 1090 2356 0000 0001 1368  0462

z tytułem przelewu " Imię i nazwisko oraz darowizna dla Nepalu"

 

    Szczegółowe informacje dotyczące akcji pod numerem telefonu: 606852837 i emailem: bodha.subedi@onet.pl

 

   Inicjatorami tej akcji humanitarnej są Nepalczycy mieszkający w Polsce. Nasze stowarzyszenie zarejestrowane pod nr KRS: 0000331895 rozpoczęło

 swoją działalność od 2009r. na  rzecz Nepalczyków mieszkających w Polsce. Inicjujemy  rozwój kultury i tradycji nepalskiej wśród Polaków jak i polskiej wśród Nepalczyków.

 

    Jestem lekarzem chirurgiem onkologiem pochodzenia nepalskiego mieszkającym wraz z rodziną od 25 lat w Polsce.

     Jako przewodniczący w/w Stowarzyszenia proszę o zrozumienie i pomoc.

 

Za wszystkie wpłaty w imieniu poszkodowanych i ich rodzin serdecznie dziękuję.                                                                                      

 Z wyrazami szacunku

Bodha Raj Subedi

 

Dni Zanurzania Się w Przemyśleniach


Dzisiaj mamy wyższe budynki i szersze drogi, ale niższą wytrzymałość i węższe horyzonty. Więcej wydajemy, lecz mniej się cieszymy. Mamy większe domy, ale mniejsze rodziny. Mamy więcej udogodnień, ale mniej czasu. Więcej wiemy, ale mniej rozumiemy. Mamy więcej lekarstw, ale mniej zdrowia...

Kartki z kalendarza 21/22-05-2015
czytaj więcej

________________________________


"DWÓJKA" - DOLNOŚLĄSKĄ e-SZKOŁĄ!

 

SZKOŁĄ NOWYCH TECHNOLOGII

 

SZKOŁĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

________________________________

Ubezpieczenie uczniów
w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

rok szkolny 2014/2015

 

Początek od­po­wie­dzial­no­ści Polisa Życie S.A.

Od­po­wie­dzial­ność w sto­sunku do ubez­pie­czo­nych uczniów roz­po­częła się dnia 1 wrze­śnia 2014 roku i trwa do 31 sierp­nia 2015 roku.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 go­dziny na dobę za­równo w cza­sie po­bytu ucznia w szkole jak i poza nią. Ochroną ubez­pie­cze­niową ob­jęte są zda­rze­nia po­wstałe za­równo w kraju jak i poza jego gra­ni­cami. Ubezpieczenie obej­muje też na­stęp­stwa nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków pod­czas wy­cie­czek szkolnych.

UBEZPIECZENIE - PZU
czytaj więcej
  • OBIADY

Szanowni Rodzice!

 

Od 1 października 2014 r. ruszyły obiady w naszej szkolnej stołówce.

 

Dzieci zapisane przez Państwa na listę u Pań ze świetlicy, nie płacą za obiady indywidualnie.

Opłaty za te obiady będą Państwo uiszczać pod koniec miesiąca na KONTO BANKOWE:

 

 

 

WBK BANK ZACHODNI S.A. ŚWIEBODZICE

 

72 1090 2356 0000 0006 0000 7970

 

 

 

LUB GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

 


 Panie ze świetlicy, zgodnie z listą zapisów, będą przekazywać Państwu drogą pisemną (zeszyt kontaktów) informacje o ilości spożytych przez Państwa dziecko obiadów oraz sumę pieniędzy jaką będzie należało przelać na konto.

 

Ponadto każdy inny uczeń nie zapisany na w/w listę będzie mógł spożyć posiłek na stołówce, płacąc indywidualnie przy okienku.

  

 

K.Nabielec

 

BAR „SMAKOSZ”

OBIADY
  • UWAGA! NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW!

UWAGA! UWAGA!


W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DŁUGOŚCI PRZERW DO MOŻLIWOŚCI  KORZYSTANIA Z OBIADÓW W NASZEJ SZKOLNEJ STOŁÓWCE, WPROWADZA SIĘ


NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW OD WTORKU, 7.10.2014r.: 

NR LEKCJI

GODZ.

1. LEKCJA

godz. 8:00 – 8:45

2. LEKCJA

godz. 8:55 – 9:40

3. LEKCJA

godz. 9:50 – 10:35

4. LEKCJA

godz. 10:50 – 11:35

5. LEKCJA

godz. 11:45 – 12:30

6. LEKCJA

godz. 12:40 – 13:25

7. LEKCJA

godz. 13:40 – 14:25

8. LEKCJA

godz. 14:35 – 15:20

9. LEKCJA

godz. 15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

 

 


| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma